• Zonde respect geen voetbal

  Al langer heeft de KNVB extra aandacht voor het thema sportiviteit en respect. De komende jaren wordt dit verder geïntensiveerd door het sportbrede programma 'Naar een veiliger Sportklimaat'. Via verschillende ondersteuningsprogramma's en (bewustwordings)campagnes vraagt de KNVB aandacht voor meer sportiviteit en respect op en rond de velden. De bond wil ongewenst gedrag en de negatieve beeldvorming daarover, bespreekbaar maken en positief veranderen. Iedereen die betrokken is bij een voetbalwedstrijd heeft invloed op een sportief verloop daarvan.

  In het weekend van 8 en 9 december 2012 heeft de hele voetbalwereld stilgestaan bij de tragische en zinloze dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. De slogan ‘Zonder respect geen voetbal’ behoeft sindsdien geen verdere uitleg. Er is massaal gehoor gegeven aan de oproep van de KNVB, om de deuren van de amateurverenigingen open te zetten, met elkaar in gesprek te gaan en na te denken en te praten over de toekomst. In elk van de zes districten wisten verenigingen elkaar te inspireren door kennis en ideeën uit te wisselen en elkaar te steunen. Ongeveer zeshonderd verenigingen hebben deelgenomen aan een van deze bijeenkomsten. Bij de wedstrijden in het betaald voetbal was het indrukwekkend stil.

 • Actieplan Tegen geweld, voor sportiviteit

  n het weekend van 8 en 9 december 2012 heeft de hele voetbalwereld stilgestaan bij de tragische en zinloze dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen. De slogan ‘Zonder respect geen voetbal’ behoeft sindsdien geen verdere uitleg. Er is massaal gehoor gegeven aan de oproep van de KNVB, om de deuren van de amateurverenigingen open te zetten, met elkaar in gesprek te gaan en na te denken en te praten over de toekomst. In elk van de zes districten wisten verenigingen elkaar te inspireren door kennis en ideeën uit te wisselen en elkaar te steunen. Ongeveer zeshonderd verenigingen hebben deelgenomen aan een van deze bijeenkomsten. Bij de wedstrijden in het betaald voetbal was het indrukwekkend stil.

 • Brief aan begeleiders en (assistent)scheidsrechters.

  Als vv Grasshoppers ondersteunen wij dit actieplan van harte. Het hoofd- en jeugdbestuur hebben daarom de volgende brief opgesteld.

   


   

  Geachte begeleider, (assistent) scheidsrechter(s),


  Voetbalvereniging Grasshoppers heet u van harte welkom op ons complex.


  Wij hechten als vereniging veel waarde aan respect en sportiviteit, zowel naar onze tegenstander, de (assistent)scheidsrechters als ook naar elkaar voor, tijdens en na de wedstrijd. Dit geldt voor de leden, voor het bestuur en voor de supporters. Wij vertrouwen er natuurlijk op dat u als bezoekende vereniging dit van harte onderschrijft.

   Op ons complex zijn op diverse plekken de verenigingsregels gepubliceerd. Wij vragen u om daar notitie van te nemen.


  Speciale aandacht vragen wij voor de wedstrijden van de jeugd. Wij vragen u erop toe te zien dat de spelertjes vanaf de zijlijn op een positieve manier benaderd worden. Zo houden zij plezier in het voetbal en geeft u hen een goed voorbeeld.

   

  Binnen de vereniging is de afspraak gemaakt dat elke thuiswedstrijd begonnen wordt met het schudden van de hand van je tegenstander en de (assistent)scheidsrechters. Doe dat met respect door elkaar aan te kijken. De scheidsrechter zal kort voordat de wedstrijd aanvangt beide teams naar het midden van het veld laten komen.

   

  Uiteraard toon je ook tijdens de wedstrijd respect voor je tegenstander en voor de beslissingen van de (assistent)scheidsrechter.

   

  Dit geldt uiteraard ook na de wedstrijd. Ook dan schud je de tegenstander de hand en bedank je de tegenstander en de (assistent)scheidsrechter voor het fluiten / vlaggen van de wedstrijd.
  Mogen wij op jullie medewerking rekenen?

   

  Met sportieve groeten,
  Hoofd- en jeugdbestuur van de vv Grasshoppers.