• Op 22 januari hield Grasshoppers de jaarvergadering. Vanwege de omstandigheden was deze online.

  Om acht uur opent voorzitter Hans Groot de vergadering en verwelkomt de deelnemers. Enkele hoogtepunten:

  • Frits Kuijpers deelt enkele zaken vanuit het 'jaarverslag van de secretaris'. Er is speciale aandacht voor de Club van 100 - een belangrijke sponsor voor Grasshoppers - en haar bijdragen. Er wordt gewerkt aan vervanging van het kunstgrasveld. Frits staat stil bij het overlijden van enkele prominente Grasshoppers leden. Het seizoen 2019-2020 is door Covid-19 vreemd geëindigd. We kunnen trots zijn op het grote aantal teams en jeugdteams binnen onze vereniging en natuurlijk op onze sponsoren en vrijwilligers. Arie Bijman is afgezwaaid als bestuurslid maar nog op vele fronten actief voor onze vereniging;
  • Harm Boerma geeft een toelichting op de financiën. De kantine inkomsten zijn door Covid-19 fors gedaald. Diverse kosten lopen door. Grasshoppers maakt zo goed mogelijk gebruik van financiële regelingen. De financiën zijn nog goed op orde;
  • Wesley Vos doet verslag namens de kascommissie. Er zijn geen onregelmatigheden aangetroffen dus een compliment voor de financieel beheerders en de penningmeester. De kascommissie bestond naast Wesley uit Karin Dekker en Angelique Onderwater. Zij  worden bedankt voor hun goede werk. Karin Dekker treedt af als lid van de kascommissie. Jan Wagemaker had zich al beschikbaar gesteld als nieuw lid. Hij wordt aangenomen waarmee de kascommissie weer compleet is;
  • Ten aanzien van de contributie voor seizoen 2020-2021 stelt het bestuur voor geen verhoging door te voeren gezien de effecten van Covid-19. Tevens wordt voorgesteld om medio 2021 de financiële balans op te maken op basis waarvan de contributie definitief kan worden vastgesteld. De ledenvergadering gaat akkoord met het voorstel;
  • Harm Boerma treedt af als penningmeester. Hans Groot spreekt zijn dank naar hem uit. Hij is al in de bloemen gezet. Harm geeft aan, dat hij vereerd was, toen hij toentertijd gevraagd werd. Het bestuur stelt Bart Kuijpers voor als nieuwe penningmeester. De vergadering is akkoord en verwelkomt Bart van harte en wenst hem veel succes. De afgelopen tijd is Bart al ingewerkt door Harm, zodat hij een vliegende start kan maken;
  • In de rondvraag benoemt André Wester het belang van de goede communicatie tussen het bestuur en de Club van 100;
  • Ruud Limmen sluit deze bijzondere online vergadering en bedankt alle deelnemers. Mooi dat de vergadering op deze wijze door kon gaan en fijn de betrokkenheid van de aanwezigen. Hopelijk kunnen we de volgende jaarvergadering weer gewoon in onze kantine houden.

  Sportieve groeten, Bestuur Grasshoppers