• Technische commissie

 • Taken en verantwoordelijkheden

  De TC is verantwoordelijk voor alle zaken die direct te maken hebben met het voetbal.

  Dit betekent dat de TC:

  • Samen met het (jeugd)bestuur, per team trainers en begeleiders aanstelt;
  • De trainers ondersteunt met hun taak om ervoor te zorgen dat elke training een VOETBALTRAINING is;
  • Regelmatig oefenstof verspreidt onder de trainers;
  • Informatieavonden voor trainers en begeleiders organiseert (één vóór en één na de winterstop);
  • Fungeert als vraagbaak over voetbalzaken;
  • Trainers stimuleert om op kosten van de club een cursus bij der KNVB te volgen;
  • In overleg met de selectietrainers de selectieteams samenstelt. De indeling van de overige teams vindt plaats in overleg met de overige trainers/begeleiders en het (jeugd)bestuur;
  • Voetbalevenementen organiseert, zoals een inloopmiddag voor potentiële nieuwe leden, een keepersclinic, een voetbal driedaagse, een 4 tegen 4 toernooi, enzovoorts;
  • Periodiek overlegt met de trainers en begeleiders van de selectieteams over de voortgang;
  • Met het (jeugd)bestuur overlegt over de benodigde middelen die nodig zijn om de taken te kunnen uitvoeren;
  • Samen met het (jeugd)bestuur, bewaakt of het gedrag van spelers, trainers en begeleiders voldoet aan de normen en waarden die de club stelt.

  De TC bestaat uit Louis Schilder, Dave Corbijn, Finn Ursem en Alkis Kaklis.

  Als iemand vragen heeft over voetbalzaken, of belangstelling heeft om mee te werken aan de activiteiten van de TC, kun je contact opnemen met één van hen.