• Technische commissie

 • Taken en verantwoordelijkheden

  De technische commissie is verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het technisch beleid binnen de vereniging voor zowel de jeugd als de dames. 

  De technische commissie formuleert samen met het hoofd- en het jeugdbestuur doelstellingen po voetbaltechnisch gebied en zet deze doelstellingen om in een meerjarig beleidsplan. In dit plan worden o.a. de speerpunten / actiepunten per groep (A/B/C/D/E/F/senioren/dames) aangegeven.

  De technische commissie zet jaarlijks voor het begin van het seizoen de speerpunten / actiepunten om in trainingsstof en begeleidt de trainers bij het uitvoeren van deze stof. De Commissie evalueert gedurende het seizoen samen met de trainers de voortgang en stuurt zonodig bij.

  De technische commissie organiseert zonodig oefensessies met rainers om de uitvoering te verbeteren. Zij bezoeken periodiek trainingen om de ontwikkelingen / uitvoering te volgen en treden zonodig in overleg met de trainer.

  De technische commissie is aanspreekpunt en vraagbaak voor trainers wat betreft (kwaliteit van de) oefenstof en de uitvoering. 

  De technische commissie bezoekt wedstrijd, maakt wedstrijdanalyses en vertaalt deze analyse naar doelstellingen / trainingsprogramma's voor de trainingen. 

  De technische commissie beoordeelt trainers en geeft advies aangaande het aanstellen van trainers. Zij stelt ook criteria op waaraan een trainer moet voldoen. 

  De technische commissie geeft sturing aan de doorstroming en elftalindelingen van de jeugd binnen de jeugdafdeling, van jeugd naar senioren en van senioren binnen de niet-selectie-elftallen. 

  De technische commissie overlegt periodiek met de hoofdtrainer over de jeugd die in de selectie ingepast kan worden. 

  Beleid selecteren en indelen van de teams. 

  Zie hiervoor : Selecteren en Indelen jeugdteams 2016 

 • Zie hiervoor: