• Regels waaraan we ons houden

  1. Toon respect voor, trainers, begeleiders en spelers van het eigen team en van de tegenstanders. We geven onze tegenstanders, scheidsrechter en assistent scheidsrechters zowel voor als na de wedstrijd een hand.

  2. Toon positief en sportief gedrag in en om het veld.

  3. Geef alleen positief commentaar. Ga nooit schelden op elkaar. 

  4. Laat de kleedkamer na de training, na uit- en thuiswedstrijden netjes achter.

  5. Scheenbeschermers zijn verplicht ook tijdens de training.

  6. Draag geen sieraden (kettinkjes, lange oorbellen) en horloges tijdens de training/wedstrijd.

  7. Tijdens training/wedstrijd is het verboden om kauwgum of snoep in je mond te hebben.

  8. Roken, alcohol en stimulerende middelen op het veld zijn verboden.

  9. Wees op tijd voor de training en de wedstrijd.

  10. Ga respectvol om met spullen van de vereniging en van anderen.
 • En .....

  Aanmelden:

  Jongens en meisjes die lid willen worden van onze vereniging, kunnen zich aanmelden bij het jeugdbestuur van Grasshoppers. Een aanmeldingsformulier kan in de kantine gevraagd worden en is te vinden op de website: www.vvgrasshoppers.nl. De eerste drie keer kan vrijblijvend getraind worden.

  Afmelden:

  Afmelden moet vanwege administratieve en financiële redenen vanuit de KNVB, schriftelijk vóór 1 mei van ieder jaar te gebeuren. Indien dit na deze datum gebeurt dienen wij als vereniging toch een bijdrage te betalen aan de KNVB. Grasshoppers is daarom genoodzaakt om toch contributie in rekening te brengen. Afmelden dient schriftelijk (liefst met motivatie) bij de secretaris van het jeugdbestuur te geschieden.

   Contributie (automatische incasso): 

  De hoogte van de contributie wordt ieder jaar op de jaarvergadering vastgesteld.  De contributie moet uiterlijk vóór 1 oktober betaald zijn. Indien de contributie niet ontvangen is, mag een speler niet spelen omdat hij\zij dan niet verzekerd is. Indien u niet gebruik maakt van een automatische incasso heeft worden er administratiekosten in rekening gebracht. U krijgt dan een acceptgiro toegestuurd. Met vragen kunt u contact opnemen met de penningmeester van Grasshoppers. De contributies worden ingedeeld naar leeftijdsgroep. In de contributie zijn twee Grote Club Actie loten.

  Teamindeling:

  De teamindeling wordt door het jeugdbestuur in overleg met de trainers en begeleiders gemaakt. Gedurende het seizoen kunnen er wijzigingen doorgevoerd worden. Met vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met het jeugdbestuur.

  Vervoer:

  Voor het vervoer naar uitwedstrijden dienen de ouders per toerbeurt te rijden. Ouders krijgen tijdig bericht van de begeleider wanneer zij aan de beurt zijn. Iemand die niet kan rijden op een bepaalde dag dient zelf te ruilen met een ander.

  Scheidsrechter:

  Grasshoppers probeert zoveel mogelijk gebruik te maken van gediplomeerde scheidrechters.  Als deze niet aanwezig zijn kunnen ouders  van de Mini-, F- en E-pupillen gevraagd worden om de thuiswedstrijden te fluiten. Dit gebeurd per toerbeurt.

  Kaarten:

  De kosten van gele of rode kaarten worden altijd verhaald op de speler.

   

  Spelerspas:

  Vanaf de D-pupillen is het verplicht om een spelerspas te hebben. Hierop staat je naam, geboortedatum en of je dispensatie hebt. De begeleiders krijgen deze spelerspassen in hun bezit en zijn hiervoor samen met de desbetreffende speel(st)er voor verantwoordelijk. Bij het zoek raken van de spelerspas zal de pas plus administratiekosten in rekening worden gebracht bij de desbetreffende speel(st)er.

   

  Verzekering:

  Ieder bij de KNVB aangesloten lid valt automatisch onder de ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering. De premie voor deze verzekering is opgenomen in de normale contributie. Eerst dient de eigen verzekering te worden aangesproken. Grasshoppers kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

  Wedstrijd:

  Bij thuiswedstrijden moet je minimaal 15 tot 30 minuten voor de wedstrijd aanwezig zijn. Je begeleider weet dan dat je er bent en kan nog iets vertellen of uitleggen. Bij uitwedstrijden wordt je geacht uiterlijk 5 minuten voor de vertrektijd aanwezig te zijn. Indien je een keer niet kunt voetballen, meld je dan tijdig af bij je begeleider.

   

  Training:

  Ook voor de training geldt: kom op tijd; minimaal 15 minuten voor aanvang van de training. Ook de trainer weet dan wie er wel of niet is en kan de training eventueel aanpassen. Als je niet kunt trainen meld dit dan tijdig aan de trainer. Scheenbeschermers zijn ook tijdens de training verplicht en nodig.

   

  Kleedkamer en douchen:

  Na de wedstrijd of training is er gelegenheid om te douchen. Als je bij een wedstrijd of training gebruik maakt van de kleedkamers, houdt deze dan netjes en schoon. Het gebruik van badslippers is aan te raden. Nooit schoenen uitkloppen tegen de muren, maar maak gebruik van de bezemrol buiten.  Roken, alcohol in de kleedkamers is voor iedereen streng verboden. Drugs of andere stimulerende middelen is voor iedereen op het terrein streng verboden.

  Clubkleding:    

  De clubkleding is en blijft ten alle tijden eigendom van de vereniging en wordt door een vast persoon gewassen. Dit om gelijkheid van de kleding te behouden. Het tenue wordt voor iedere wedstrijd door de begeleider uitgedeeld en na de wedstrijd weer in ontvangst genomen. Het is vanzelfsprekend dat we zuinig en netjes met de kleding moeten omgaan. Kousen moeten zelf worden aangeschaft. Deze kousen worden in de kantine verkocht en zijn voorzien van de naam: GRASSHOPPERS.

  Fietsen:

  Als je met de fiets naar het voetbalveld komt, zet de fiets dan in het fietsenrek. Er zijn voldoende plaatsen voor iedereen. Dit geldt ook voor de ouders die hun kinderen komen aanmoedigen.

  Respect:

  Als je op of rond het voetbalveld aanwezig bent gedraag je dan op een normale manier. Heb respect voor elkaar, ook als je elkaar niet erg aardig vindt. Denk om je taalgebruik, houdt de velden schoon, gooi rommel in de vuilnisbakken en luister naar de aanwijzingen van de begeleiders, trainers of bestuursleden. Ga respectvol om met andermans eigendommen.