• Regels m.b.t. alcoholgebruik en roken

  Binnen Grasshoppers volgen we onderstaande regels mbt alcoholgebruik:

 • Drank en Horecawet.

  Schenkverbod:
  •Voor jongeren onder de 18 jaar.
  •Voor jongeren onder de 21 jaar als ze sterke drank bestellen.
  •Voor ouderen, wanneer drank bedoeld is voor jongeren onder de 18 jaar en sterke drank voor jongeren onder de 21 jaar
  •Voor personen die dronken zijn.

   

  Leeftijdsgrenzen:
  •Vanaf 18 jaar: zwak alcoholhoudende dranken.
  •Vanaf 21 jaar: sterke drank.

   

  Strafbare feiten (volgens het wetboek van Strafrecht, artikel 252:)
  •Doortappen aan een individu die zichtbaar onder invloed is
  •Iemand dwingen tot het gebruik van een bedwelmende drank

   

  Geen legitimatie geen verkoop.

   

  Regels voor het barpersoneel:

  Weigeren van een verzoek
  •Leef je in en toon begrip
  •Geef de regel aan
  •Bied een alternatief aan
  •Laat de gast reageren

  Heeft de koper een excuus of kritiek op de regel?
  •Toon begrip
  •Geef argumenten
  •Vraag om medewerking
  •Schets de consequenties
  •Verleg de aandacht

  Heeft de koper kritiek op jou als persoon?
  •Negeer de opmerking inhoudelijk
  •Roep vriendelijk tot de orde
  •Schets de consequenties op gedrag

   

  ID-Check:

  •Het is moeilijk leeftijden goed in te schatten.
  •TIP Lijkt iemand jonger dan 20? Dan legitimatie vragen!
  •Paspoort.Identiteitskaart. Rijbewijs B

   

  Geen legitimatie geen verkoop

   

 • Alcohol langs de lijn

  De KNVB voert aangaande de drank- en horecawet een preventief en correctief beleid. Het preventieve beleid dat toegepast wordt door de KNVB is in navolging van de door het NOC/NSF opgestelde regels.  Het correctieve beleid wat gevoerd wordt door de KNVB ziet er als volgt uit:

  Als een waarnemer van de KNVB ondervindt dat er alcohol langs de lijn gedronken wordt zullen onderstaande sancties volgen:

  Eerste overtreding Een boete van € 100.- met een proef tijd van 1 jaar. Tweede overtreding binnen een jaar Een boete van € 200.-

  Derde overtreding binnen een jaar Een boete van € 500.- 1 winstpunt in mindering alsmede een wedstrijd zonder publiek
  vierde en volgende overtreding binnen een jaar Een boete van € 500.- 3 winstpunten in mindering alsmede een wedstrijd zonder publiek.

  Het straftoemetingsbeleid wordt toegepast bij overtredingen van het bestuursbesluit ordemaatregelen, waarbij de overtreding geen andere calamiteiten tot gevolg heeft. Indien een overtreding van de ordemaatregelen gepaard gaat met andere zaken, zoals b.v. het handtastelijk optreden naar de arbitrage, wanordelijkheden, vechtpartijen enz. zijn uiteraard ook andere strafnormeringen van toepassing.