• Grasshoppers vindt de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden, sponsors en vrijwilligers erg belangrijk. In deze privacyverklaring informeren wij u hoe wij om gaan met persoonsgegevens. Heeft u hier vragen over? Mail dan gerust naar secretaris@vv-grasshoppers.nl.

  Wij verwerken persoonsgegevens in verband met het lidmaatschap van onze leden, sponsoring of vrijwilligerswerk bij onze voetbalvereniging. We doen dit alleen als het echt nodig is en zo zorgvuldig mogelijk. We zorgen voor een goede beveiliging van uw gegevens en bewaren ze niet langer dan nodig.

 • Geven wij uw persoonsgegevens aan anderen?

  Soms schakelen wij andere organisaties die uw persoonsgegevens nodig hebben. Bijvoorbeeld voor het innen van de contributie, het hosten van onze website of de organisatie van een activiteit voor onze vereniging. Soms zijn we zelfs verplicht om uw persoonsgegevens door te geven aan andere organisaties, zoals de KNVB voor het lidmaatschap en verzekering. Indien nodig maken wij afspraken over beveiliging en geheimhouding met deze organisaties. Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of verhuurd.

  Uw gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of een klacht?

  Als u inzicht wilt in welke persoonsgegevens wij van u gebruiken, wat wilt aanpassen, verwijderen of bezwaren heeft tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, horen wij dit graag. U kunt uw verzoek, vraag, klacht of bezwaar richten aan secretaris@vv-grasshoppers.nl. Wij vragen u hierbij om uw legitimatie, zodat we zeker weten dat u een verzoek doet over uw eigen persoonsgegevens.

  U kunt ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens als u twijfels of een klacht hebt. Dit is de landelijk toezichthouder. Meer informatie vindt u op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

  Links naar andere websites

  Op onze website staan links naar andere websites, zoals de webshop van SMP Sportscare. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Grasshoppers. Wij raden u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.[HG1] 

  Cookies

  We maken op onze site GEEN gebruik van cookies.