• Tijdens de jaarvergadering op 18 november heeft Hans Groot afscheid genomen als voorzitter. Hij heeft er zeven jaar opzitten als voorzitter, twee reguliere termijnen en een extra jaar. Hans is hartelijk bedankt voor zijn grote bijdrage aan onze club. Tijdens het voorzitterschap van Hans is er ontzettend veel gebeurd. Het waren memorabele jaren. Van sportieve hoogtepunten tot Corona jaren en diverse persoonlijke ontwikkelingen waaronder het verlies van enkele clubiconen. Kenmerkend voor Hans is zijn aandacht voor de mensen van de club. Hij komt altijd als eerste in de lucht en toont zich zeer betrokken. Tijdens zijn voorzitterschap mocht hij tijdelijk hofleverancier zijn van de selectie. Nóg een reden om vaak op het complex van Grasshoppers te zijn.

    Tijdens de jaarvergadering klinkt een luid applaus en alom waardering. Bedankt Hans!

    Het bestuur zal op korte termijn, indien mogelijk, uit de bestuursleden een nieuwe voorzitter benoemen. Mogelijk zal er een korte interim periode zijn. Hierover later meer. Evenals over hetgeen tijdens de jaarvergadering aan de orde is gekomen. Tip van de sluier: het was een goede jaarvergadering met een mooie opkomst.

    Eerst nogmaals: Hans bedankt voor zeven mooie jaren voorzitterschap!