• Club van 100

 • Doel

  De officiële naam luidt “Club van Honderd voetbalvereniging Grasshoppers”, afgekort “Club van Honderd”.

  Het doel van de “Club van Honderd” is het financieel ondersteunen van activiteiten ten behoeve van de voetbalvereniging Grasshoppers. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om één persoon of beperkte groep van personen te bevoordelen. De jaarlijkse bijdrage van de leden is in de jaarvergadering van 11 mei 2001 vastgesteld op € 50,00.

   

 • Bestuur

  Het bestuur van de Club van Honderd bstaat uit de volgende personen:

  Functie Naam Tel. nr. *

  E-mailadres *

  Voorzitter Erna Bakker 0226-353978

  E-mail voorzitter CvH

  Secretaris / Ledenadministratie Nico Kreuk -

  Nico_Kreuk@ziggo.nl

  Penningmeester André Wester -

   

  Lid Gert Ursem  -

   

  Lid Huub Groenewoud  - -

   * ivm privacy redenen worden niet alle telefoonnummers en e-mailadressen weergegeven. 

  Opzegging als lid kan op elk moment bij elk van de bestuursleden. De opzegging gaat dan in bij aanvang van het eerstvolgende voetbalseizoen.

  Het bestuur van de “Club van Honderd” bestaat uit minimaal vijf leden. Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester. De voorzitter is belast met het openen, schorsen, heropenen en leiden van de vergaderingen en roept minstens éénmaal per jaar alle leden van de “Club van Honderd” bijeen voor de jaarvergadering. De penningmeester legt jaarlijks, tijdens de jaarvergadering, verantwoording af aan de leden over het financiële beleid van het bestuur. 

  Telkens voor de jaarvergadering worden de boeken door een kascommissie bestaande uit twee leden, niet zijnde bestuursleden, gecontroleerd. Elk jaar treedt het langstzittende lid af en wordt uit de leden een nieuw lid benoemd.Besluiten, zowel in het bestuur als in de algemene ledenvergadering, worden genomen met meerderheid van stemmen. Een bestuurslid wordt voor een periode van vier jaar gekozen.

  Daar de “Club van Honderd”op 10 mei 1996 is opgericht en dit reglement is goedgekeurd in de algemene ledenvergadering van 16 mei 1997. Vanaf dan geldt dan ook het volgende schema en/of rouleersysteem van aftreden : 

  • Na één jaar : de secretaris (1998)
  • Na twee jaar : de voorzitter (1999)
  • Na drie jaar : de penningmeester en één bestuurslid (2000)
  • Na vier jaar : overig bestuurslid (leden) (2001)

  en zo vervolgens ……

  In situaties waarin niet is voorzien beslist het bestuur.

 • Wat hebben we zoal gedaan?

  Als eerste noemen we o.a. de betaald voetbalclubs die we naar Hoogwoud hebben gehaald voor het spelen van een oefenwedstrijd tegen ons eerste aan het begin van het seizoen. Dit waren bv. Cambuur en Volendam.

  Ook is het de bedoeling dat we elk jaar een profwedstrijd bezoeken en zijn dan ook enkele keren op reis geweest naar sportclub Heerenveen, AZ of Volendam. Maar ook naar andere takken van sport zijn we geweest zoals daar zijn de Zesdaagse van Amsterdam en in “eigen huis” een demonstratie van wereldkampioen kunststoten Sander Joonen. Ook een keer van de partij was Gerard Jimmink, de man die op de motor Parijs-Dakar reed en hierover kwam vertellen op onze jaarlijkse feestavond.

  Op deze feestavond zijn al diverse bekende personen langs geweest voor een lezing en we noemen o.a. Johan Derksen, Evert ten Napel, René van der Gijp, Steven Rooks. Hans Kraaij jr. en de laatste Frans Hoek.

  Ook voor de jeugdafdeling zijn we nadrukkelijk bezig geweest en hebben in het begin van ons bestaan een boarding geschonken waarmee ze al jaren met veel plezier elk jaar een keer gebruik van maken (ook maakt het Wee-kendfestijn er nu gebruik van. Ook zorgen we er voor dat de vrijwillige nieuwe – en oudere trainers van de jeugd er netjes bijlopen door het schenken van wat “Grasshoppers-attributen”. Een clinic mag er op onze kosten worden gehouden waardoor het mogelijk was o.a. Gerry Mühren naar hier te halen en ook in de nabije toekomst staan we hier voor open.

  Verder kan de jeugdafdeling elk jaar een beroep op ons doen als het gaat om een bijdrage voor een attribuut bij een Grasshoppers-dag of het Weekendfesttijn.

  Verder zijn er soms nog dingen die worden aangedragen door de jeugdaf-deling en waar we ook weer geld voor beschikbaar stellen (o.a de voetbal-tassen t.g.v. het veertig jaar bestaan). 

  Toen in het jaar 2008 ons nieuwe clubgebouw samen met handbalvere-niging Meteoor werd geopend deden we ook een flinke duit in het zakje en schonken het beeld en geluid voor de vereniging. Ook ons clubgebouw is wat gezelliger gemaakt door de kunststof plantjes die er nu ook op de tafels staan en die er anders misschien niet zouden komen ???? 

  Zie bovenstaand zomaar een greep van een aantal activiteiten, doelen die mede met behulp van de “Club van Honderd” zijn gerealiseerd. 

  Ook in de toekomst hopen wij nog veel te kunnen betekenen voor de senioren – en jeugdafdeling van de voetbalvereniging Grasshoppers wanneer er leuke activiteiten worden georganiseerd waarvoor geld nodig is.

   

  Kom maar op want wij zijn er klaar voor !!!!! 

 • Klik hier voor Aanmeldingsformulier voor de Club van 100