Trainingsinformatie!
Kan er worden getraind op de velden?

Kunstgras: Ja
B-veld: Ja

Agenda
Uitnodiging vrije training 22-09-2018 om 12:00 uur
Facebook

Jaarvergadering op 13 oktober - inclusief bespreking voorstel nieuwe organisatie

De jaarlijkse algemene ledenvergadering vindt dit jaar plaatst op vrijdag 13 oktober in de kantine.

Aanvang vergadering 20.00 uur, locatie kantine.


De kantine is open om 19.30 uur. De notulen van de vorige vergadering en het jaarverslag van de secretaris kunnen dan verkregen worden. Wilt u deze documenten eerder ontvangen, stuur dan even een mailtje naar al.hoogland@quicknet.nl.

Agenda:

1. Opening.

2. Ingekomen stukken en mededelingen.

3. Notulen van de jaarvergadering 2015-2016, gehouden op 7-10-2016.

4. Jaarverslag van de secretaris over het seizoen 2016-2017.

5. Jaarverslag van de penningmeester over het seizoen 2016-2017.

6. Verslag kascommissie.

De kascommissie bestaande uit Richard Beerepoot, Laura Bijman en Rob Luiken.

7. Verkiezing nieuw lid kascommissie.

Aftredend is Richard Beerepoot.

8. Contributie seizoen 2017-2018.

9. Vaststelling bestuursleden.

Aftredend en herkiesbaar: Dennis van Langen, Michiel Bant en Nick Wagemaker.
Aftredend en niet herkiesbaar: Mike van Duin.

Tegenkandidaten kunnen tot 3 dagen voor de vergadering voorzien van 10 handtekeningen worden ingediend bij de secretaris.

 

10. Benoemingen.

 

11. Rondvraag.

 

12. Presentatie Grasshoppers Ambities & Organisatie.

De afgelopen maanden is een werkgroep bestaande uit leden van het hoofd- en het jeugdbestuur o.l.v. Ruud Limmen druk bezig geweest met het bepalen van de ambities van onze vereniging en het beschrijven van de organisatie die nodig is om deze ambities te bereiken. Graag willen wij dit aan u presenteren. Vervolgens kan de werkgroep de komende maanden de organisatie verder invullen.

 

 

Wedstrijd
Er zijn momenteel geen wedstrijden.
Sponsoren