Trainingsinformatie!
Kan er worden getraind op de velden?

Kunstgras: Ja
B-veld: Ja

Agenda
Hyacintenactie 2017 16-12-2017 om 13:30 uur
Volendam (rkav) 1 - Grasshoppers 1 17-12-2017 om 14:00 uur
Weijver zaalvoetbaltoernooi 27-12-2017 om 12:00 uur
Weijver zaalvoetbaltoernooi 28-12-2017 om 08:30 uur
Weijver zaalvoetbaltoernooi 29-12-2017 om 09:00 uur
Facebook

Aanmelden en contributie

U kunt zich aanmelden bij onze ledenadministrator:

U kunt daarbij gebruik maken van het volgende formulier:

Voor het inschrijfformulier, klik op de volgende link:  Inschrijvingsformulier     

 

Contributie inning vanaf seizoen 2016-2017

Voor de inning van de contributie is Grasshoppers met ingang van het seizoen 2016-2017 een samenwerkingsverband aangegaan met ClubCollect.

ClubCollect is een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies.

Dit samenwerkingsverband levert zowel de leden als de club voordelen op. Het voordeel voor de leden is het grote gebruiksgemak waarmee de betalingen voldaan kunnen worden en de mogelijkheid om gespreid te betalen (voor gespreid betalen wordt wel een klein bedrag in rekening gebracht).

ClubCollect heeft namens Grasshoppers naar ieder lid een e-mail, SMS of brief verzonden met het verzoek de contributie te voldoen. In deze berichten is een link opgenomen. Via deze link kunnen de leden de betaling per automatische incasso of via iDEAL voldoen. Hierbij kan gekozen worden om deze betaling in één keer te voldoen of in termijnen te betalen. (voor gespreid betalen wordt een klein bedrag in rekening gebracht en is alleen mogelijk via automatische incasso).

Voor de aangegeven vervaldatum dient de betaling te worden voldaan. Indien er is gekozen voor betaling in termijnen dan krijgt het lid voor elke vervaldatum een herinnering per e-mail, SMS of brief.

Meer informatie over de werkwijze van ClubCollect kunnen jullie vinden op www.clubcollect.com.

Een deel van jullie persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) zal hiervoor worden verstrekt aan ClubCollect en deze gegevens zullen alleen zichtbaar zijn voor de penningmeester, voor ClubCollect en het clublid.

Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van het lidmaatschap van de vereniging en de verwerking van betalingsgegevens voor de verenigingscontributie. Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp). Jullie als clublid kunnen erop vertrouwen dat jullie gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.

 

Belangrijk in dit traject is dat de vereniging Grasshoppers over de juiste gegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) van alle leden beschikt.

Wijzigingen in deze gegevens kunnen per mail (contributie@vv-grasshoppers.nl)

worden doorgegeven .

                 

 

CONTRIBUTIE SEIZOEN 2017-2018

 vastgesteld tijdens de jaarvergadering in oktober 2017

 leeftijd     indeling:

     

contributie bij automatische incasso of IDEAL

 
 

< 6

jaar

€        70,00

 

< 12

jaar

€        93,50

 

< 14

jaar

€      100,00

 

< 16

jaar

€      111,00

 

< 18

jaar

€      139,00

 

> 18

jaar

€      155,00

 

Selectieleden

 

€      180,00

 
       

Opzeggen van het lidmaatschap.

Afmelden dient te gebeuren vóór 1 mei, voorafgaand aan het seizoen. Na deze datum dient de volledige contributie te worden betaald. In uitzonderlijke gevallen in geval van landurige blessures of langdurige ziekte, kan hier van worden afgeweken. Dit wordt per geval apart afgehandeld.

 

Het Jeugdsportfonds West-Friesland.

Dit fonds is er omkinderen financieel te ondersteunen zodat ze kunnen sporten.

Het Jeugdsportfonds heeft als doel alle kinderen te laten sporten en ondersteunt de mogelijkheden hiertoe. Zij stelt hiervoor
een budget van maximaal € 225 per kind tot een leeftijd van 18 jaar beschikbaar. Het budget is beschikbaar voor contributie en/of de aanschaf van
materialen voor het uitoefenen van de sport. De sport moet wel IOC/NSF gerelateerd zijn.

 

Mocht u kind om financiële reden niet kunnen sporten, dan is het Jeugdsportfonds West-Friesland wellicht een oplossing. Opbouwwerker, Wiebo Beenen, is intermediair voor het jeugdsportfonds en kan u helpen met de aanvraag. U kunt hem bereiken via vergadelaar@sjjo.nl.

Meer informatie over het Jeugdsportfonds: http://west-friesland.jeugdsportfonds.nl.

.

Wedstrijd
17 december 2017
Volendam (rkav) 1 - Grasshoppers 1
14:00 uur
Sponsoren